U prethodnom delu internet etike govorili smo uglavnom o pravilima pisanja, gramatičkim greškama i sličnim stvarima. U ovom delu nastavićemo sa pravilima o ponašanju na internetu, odnosno, o toleranciji, uvažavanju tuđeg mišljenja, slobode govora, izražavanja i odgovornosti.

Rekli smo da su pravila odredili sami korisnici neta u cilju što bolje komunikacije. Ona su vrlo jednostavna i logična ali ipak veliki broj internet korisnika uopšte nije upoznat sa njima. Sasvim je jasno da nepridržavanje tih pravila neće iziskivati nikakav oblik kazne, već možda samo reč upozorenja od strane drugog korisnika. Ovo je bitno jer treba imati u vidu da su ljudi sa kojima komuniciramo online zapravo pravi ljudi koji imaju svoje karaktere a ne ASCII znakovi na ekranu.

Greške u pisanju i ponašanju najčešće prave osobe koje ne poznaju konvencije i/ili dobronamerni surferi, posebno oni novi. Internet etika stoga ima dvojnu ulogu: da pomogne novim korisnicima interneta da smanje broj svojih grešaka i da pomogne iskusnim korisnicima u pomaganju novima. U samim premisama netike leži činjenica da ljudi radije stvaraju prijateljstva nego neprijateljstva i da ćete, ako se držite tih jednostavnih pravila, ređe praviti greške koje će vas sprečiti u stvaranju prijateljstva.

Osnovna pravila ponašanja na internetu

Šta god da pišete na internetu, vaše reči ostaju tu gde jesu, a šanse za njihovu kontrolu i editovanje su vama veoma male. Svaka diskusiona grupa ili forum imaju svoja pravila ponašanja kojih se treba pridržavati. U suprotnom ćete snositi posledice, npr. brisanje poruke (posta) bez najave administratora/moderatora grupe ili čak trajno ukidanje vašeg naloga. Svaki korisnik foruma dužan je da pročita pravila pre nego se aktivno uključi u raspravu. U slučaju nejasnoća vezanih za pisanje, uvek je bolje pitati za savet moderatora/administratora putem privatne poruke.

Kao član nekog foruma imate mogućnost pisanja na istom. Treba znati da ste vi sami zaduženi za svoje postove i da sve što napišete možete i da editujete i/ili brišete. Ali imajte u vidu činjenicu da sve što je jednom napisano na internetu, tu i ostaje. Odnosno, bilo koji post poslat u etar, tu i ostaje. On se svakako može obrisati ili izmeniti ali je to samo prikaz za ostale posetioce foruma.

Zato pazite kako komunicirate sa drugima jer vam se uvredljive reči mogu “obiti o glavu”. Svaka poruka koju napišete može biti sačuvana ili prijavljena od strane vašeg sagovornika.

Pošto internet komunikacija ne zahteva odnos “licem u lice” lakše je verbalno se izražavati nepodobnim, odnosno, uvredljivim rečima (slika 1.). Važno je nastojati da se razgovor vodi na etički i moralan način.

Dakle, umesto:

Slika 1. a): Uvredljivo pisanje na internetu

Bolje je reći:

Slika 1. b): Etički korektan način komunikacije

Prilikom korištenja “Chat” usluga ne upisujte nepotrebne sadržaje koji nisu maniri razgovora, niti ne preplavljujte ekran velikim tekstualnim sadržajima (slika 2.).

Slika 2.: Pisanje nepotrebnog sadržaja

Internet kao globalni medij povezuje mnoge ljude čija stajališta i pogledi nisu uvek isti . Važno je poštovati svačije mišljenje iako se protivi vašem.

Iako se osobe koje komuniciraju ne poznaju lično ne znači da se ne moraju poštovati. Svaki oblik komuniciranja na internetu mora biti prijateljski nastrojen. Jedino će na ovaj način vaša pristupačnost biti nagrađena prijateljskim odgovorom.

Ukoliko prosleđujete poruku koju ste primili, ne menjajte sadržaj. Ako je to bila lična poruka upućena vama i vi je preusmeravate grupi, zatražite dopuštenje. Možete je kratiti i citirati samo delove od značaja uz obavezno naznačavanje autora.

Iako se e-poštom može reći daleko više nego telefonskim razgovorom ne idite u detalje. E-pošta služi za brzu komunikaciju i korisnici nisu navikli da čitaju više od nekoliko odlomaka teksta. Sažmite tekst poruke na ono najbitnije, a o pojedinostima raspravljajte kada se sa tom osobom nađete licem u lice.

Što se tiče diskusionih grupa (newsgroup) i mailing lista, čitajte ih mesec ili dva pre nego što na njih nešto pošaljete. Ovo će vam pomoći da razumete pravila ponašanja grupe.

Pre nego što postavite svoju poruku na neku od diskusionih grupa pomno razmotrite da li se vaša poruka uklapa u temu. Pročitajte FAQ (često postavljena pitanja) newsgrupe.

Nastojite da se upoznate sa diskusionom grupom i načinom njenog rada, pa se tek onda priključite raspravama.

Izbegavajte oglašavanje na newsgrupama i to činite isključivo na onima u kojima se to traži.

O pravilima ponašanja i pisanja na internetu se može još mnogo toga reći. Ovo su bila nekoliko osnovnih preporuka za online komunikaciju kojih bi trebalo da se pridržavate kako bi svima nama bilo ugodnije. Hvala.Autor:
Objavljeno: 03. 10. 2011. u 7:58 pm
Svrstano u: Internet za početnike | 0 komentara
Tags: , , , ,


Komentari


Ime (obavezno)

Email (ne objavljuje se) (obavezno)

WebSite

XHTML: Dozvoljeni tagovi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Upiši svoj komentar