Borska internet organizacija BITNO
Cara Lazara 8/1, Bor 19210
Matični broj: 17713582
PIB: 105310886
Račun: 160-299579-44
Email: office@bitno.rs
25.09.2014. godine
br. 5/14

Na osnovu odluke UO od 20.09.2014.godine br.4/14, Borska internet organizacija BITNO upućuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za nabavku računarske opreme

Pozivamo vas da BITNO organizaciji dostavite ponude za nabavku 10 računarskih konfiguracija:
1. desktop računar ( bez operativnog sistema sa integrisanom grafičkom karticom)
2. tastatura
3. miš
4. LCD monitor (18 – 20 inča)

desktop_racunar

Vrednost ponude, sa porezom na dodatu vrednost, treba da bude 365.000,00 RSD.

Izbor najbolje ponude će se vršiti na osnovu konfiguracije računara, roka isporuke i načina isporuke.

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva pravna lica koja se bave prodajom računarske opreme i koja svoju delatnost obavljaju na teritoriji Republike Srbije.

Ponuda mora da sadrži:
• PIB, račun, adresu i broj mobilnog telefona ponuđača
• Specifikaciju komponenata računara i opreme
• Rok isporuke
• Izjavu o garancijama poštovanja roka isporuke
• Način isporuke

Rok za dostavljanje ponuda ističe 05.10.2014. godine u 24h.
Ponude se dostavljaju putem elektronske pošte u word dokumentu ili nekom .txt fajlu zaštićenom lozinkom.

Na dan otvaranja ponuda biće poslat upit (SMS poruka), na broj dostavljenog mobilnog telefona, za dostavljanje lozinke dokumenta.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka neće biti razmatrane.

Pravo žalbe na izbor ponuđača traje 5 dana od dana prispeća obaveštenja o izboru ponuđača, koje će biti poslato na email adresu sa koga je ponuda stigla.

Preuzmite dokument u .pdf formatu

javnipozivbitno.pdfAutor:
Objavljeno: 25. 09. 2014. u 7:17 am
Svrstano u: Aktivnosti, Obaveštenja | 0 komentara
Tags: , ,


Komentari


Ime (obavezno)

Email (ne objavljuje se) (obavezno)

WebSite

XHTML: Dozvoljeni tagovi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Upiši svoj komentar